Anca Olaru

eirik renhold

Anca er leder for renhold i Level Mathuset. Hun er ansvarlig for fag og utvikling av våre tjenester. Anca har flere års leder- og operativ erfaring innen renhold og har spesial kompetanse innen vedlikehold. Kontaktinfo: anca@levelgroup.no / tlf. 988 50 994

Tiina Vormestrand

eirik mathuset, renhold

Tiina er daglig leder i Level Mathuset. Hun er utdannet innenfor reiseliv og ledelse, og har internasjonal erfaring fra London og Las Vegas innenfor dette området. I Norge har Tiina hatt leder og administrative stillinger innenfor ulike bransjer. Kontaktinfo: tiina@levelgroup.no / tlf. 958 16 603